Όλα τα άρθρα

Ποια μπορεί να είναι συνήθως τα γνωστικά ελλείμματα των ηλικιωμένων;

WE CARE – BLOG / Ποια μπορεί να είναι συνήθως τα γνωστικά ελλείμματα των ηλικιωμένων;

Mε τον όρο γνωστική έκπτωση αναφερόμαστε στην έκπτωση που αφορά κάποια ή κάποιες από τις γνωστικές λειτουργίες, δηλαδή την μνήμη, τη προσοχή, την ταχύτητα επεξεργασίας των πληροφοριών, τη γλωσσική ροή και τις οπτικοακουστικές ικανότητες. Η γήρανση , ως γνωστόν, συνοδεύεται από έκπτωση στις γνωστικές λειτουργίες, κάποιες από τις οποίες είναι αναμενόμενες και αποτελούν κομμάτι της φυσιολογικής γήρανσης και άλλες είναι αποτέλεσμα νοσολογικών καταστάσεων (π.χ. άνοια).

 

Τα συνήθη γνωστικά ελλείμματα στα άτομα τρίτης ηλικίας αφορούν την επιδείνωση της μνήμης και τη μείωση της ταχύτητας επεξεργασίας των πληροφοριών. Ωστόσο, η μείωση της ικανότητας εκτέλεσης σύνθετων εργασιών, οι οποίες απαιτούν τη δυνατότητα επιμερισμού της προσοχής, δεν διαφαίνεται να επιδρά στην ικανότητα διατήρησης της συγκέντρωσης ή στην αποφυγή της διάσπασης της προσοχής. Ομοίως, αν και η γήρανση σχετίζεται με έκπτωση της ικανότητας εκμάθησης νέων πληροφοριών και εκτελεστικών λειτουργιών, υπάρχει ελάχιστη συσχέτιση της γήρανσης τόσο με έκπτωση της μνήμης πληροφοριών, γνώσεων, λέξεων, όσο και με στοιχεία από το παρελθόν του ατόμου.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αλλαγές στη γνωστική λειτουργία που παρατηρούνται ως απόρροια του φυσιολογικού γήρατος δεν διαταράσσουν την λειτουργικότητα του ατόμου, δηλαδή την ικανότητα του να εκτελεί καθημερινές δραστηριότητες (π.χ. Αυτοεξυπηρέτηση, λήψη φαρμάκων, διαχείριση χρημάτων).