Όλα τα άρθρα

Τα Πλεονεκτήματα της Φροντίδας στο Σπίτι

Τα Πλεονεκτήματα της Φροντίδας στο Σπίτι

Ο ορισμός γηρατειά αποτελεί τον βαθύ στόχο του κάθε ανθρώπου να φτάσει στο συγκεκριμένο στάδιο ηλικίας με σεβασμό και αξιοπρέπεια ώστε να το περάσει χωρίς μεγάλους προβληματισμούς και να μην είναι τίποτα δεδομένο στο πιο σημαντικό κομμάτι, την υγεία.

Αποτελεί δικαίωμα του κάθε ηλικιωμένου να θέλει να ζήσει με ασφάλεια στο σπίτι, να λαμβάνει όσο το δυνατόν γίνεται υποστήριξη και φροντίδα. Οι υπηρεσίες φροντίδας ( σ.σ. στην πόλη των Τρικάλων) έχουν εξελιχθεί τόσο σε προσωπικό όσο και σε εξοπλισμό ώστε να πραγματοποιήσουν τη καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα στο σπίτι των ηλικιωμένων.

Τα πλεονεκτήματα είναι προφανή:

  • διατηρείται για τον ηλικιωμένο το αίσθημα άνεσης και σιγουριάς που του προσφέρει το οικογενειακό περιβάλλον του σπιτιού, η οικεία ατμόσφαιρα, με άλλα λόγια “η γωνιά του”.
  • επιτυγχάνεται καλύτερη ψυχική διάθεση, παράγοντας που συντελεί στην καλύτερη γενική υγεία.
  • προστατεύεται η προσωπικότητα και διαφυλάσσεται το αίσθημα ελευθερίας και αυτοδιάθεσης.
  • παραμένουν οι συνήθειες και τα ενδιαφέροντα για περισσότερο χρόνο και διατηρείται η επαφή με το γνωστό κοινωνικό περίγυρο.
  • προσφέρεται υψηλότερης ποιότητας φροντίδα διότι διασφαλίζεται ο εξατομικευμένος χειρισμός των αναγκών του.
  • μειώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η μετάδοση λοιμώξεων και μολύνσεων σε σχέση με τους κλειστούς χώρους φροντίδας ηλικιωμένων.