Όλα τα άρθρα

Πότε κρίνεται αντιλαβανόμενη η ηλικία των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας;

Πότε κρίνεται αντιλαβανόμενη η ηλικία των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας;

Αρχικά πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχει σημαντική διάσταση ανάμεσα στη πραγματική και την αντιλαμβανόμενη ηλικία κάθε ατόμου. Εμπειρικές μετρήσεις αποδεικνύουν ότι κατά μέσο όρο τα άτομα της τρίτης ηλικίας αισθάνονται τουλάχιστον κατά δέκα χρόνια νεότεροι.

Το πόσο νεότερος αισθάνεται κάποιος συναρτάται με την κατάσταση της υγείας του, με το μορφωτικό και οικονομικό του επίπεδο και πληθώρα άλλων ατομικών χαρακτηριστικών όπως:

  • Η ηλικία που πιστεύει το ίδιο το άτομο ότι έχει.
  • Η ηλικιακή ομάδα που πιστεύει ότι τον κατατάσσει η εμφάνιση του.
  • Η ηλικία που αντιστοιχεί στο πρότυπο συμπεριφοράς που έχει υιοθετήσει στη καθημερινή του ζωή.
  • Η ηλικία με την οποία ταυτίζονται οι καταναλωτικές τους συνήθειες.
  • Η ηλικία που προσπαθεί να δείξει ότι έχει.

 

Όσο μεγαλύτερη είναι η διάσταση μεταξύ πραγματικής και αντιλαμβανόμενης ηλικίας, τόσο πιο πρόθυμοι είναι οι ηλικιωμένοι να συμμετέχουν σε κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.