Όλα τα άρθρα

Ποια είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα των ηλικιωμένων ατόμων

Ποια είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα των ηλικιωμένων ατόμων

Πολλές καταστάσεις που βιώνουν τα ηλικιωμένα άτομα εμπλέκουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρόλα αυτά, η διαθέσιμη πληροφόρηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το πως σχετίζονται με τους ηλικιωμένους, είναι ελάχιστη.

Αρκετά συχνά, ένα άτομο μπορεί να μη συνειδητοποιεί ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι για να αλλάξει τη κατάσταση του, ή ακόμα μπορεί να μη συνειδητοποιεί πως είναι ο σωστός τρόπος να το αντιμετωπίσει.

Είναι, συνεπώς, ζωτικής σημασίας τα ηλικιωμένα άτομα να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη πληροφόρηση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα τους, έτσι ώστε να μπορούν να θέσουν σε αμφισβήτηση τη κακή μεταχείριση όσον αφορά την εξυπηρέτηση και φροντίδα τους.

Τρία βασικά ανθρώπινα δικαιώματα για την προστασία των ηλικιωμένων είναι:

  • Το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση με αποτέλεσμα την καλύτερη σωματική και ψυχική θεραπεία
  • Το δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής
  • Το δικαίωμα στη συμμετοχή, λήψη αποφάσεων και στη ζωή.

Κακοποίηση ή παραμέληση

Οι ηλικιωμένοι μπορεί να υποστούν κακοποίηση ή παραμέληση σε χώρους όπως τα νοσοκομεία, οίκοι ευγηρίας ή σε κατ΄οίκον φροντίδα. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν απαράδεκτες μέθοδοι όπως για παράδειγμα η συστηματική άρνηση να τους μεταφέρουν στη τουαλέτα, αλλαγή ρούχων στη θέα άλλων ατόμων, φυσική και λεκτική κακοποίηση.

Ανεπαρκής φροντίδα

Αποτελεί ακόμη ένα παράγοντα της λανθασμένης διαχείρισης της εξυπηρέτησης των ηλικιωμένων. Για παράδειγμα, μπορεί να εκτιμηθεί ότι

χρειάζεστε βοήθεια για να πλυθείτε ή/και να πάτε στην τουαλέτα. Αν οι

αρχές αδυνατούν να σας παρέχουν τη φροντίδα αυτή, αυτό μπορεί να

οδηγήσει σε μια δυσάρεστη ή αναξιοπρεπή κατάσταση.

Περιορισμός

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εφαρμογή περιορισμού ισοδυναμεί με κακομεταχείριση. Ορισμένα παραδείγματα είναι όταν επιτρέπεται η κίνηση ή η παροχή φαρμακευτικής αγωγής είναι συνεχής χωρίς να χρειάζεται και να παραμενει το άτομο στη διαρκής νάρκωση.

Κακές συνθήκες

Οι περιπτώσεις κακών συνθηκών σε νοσοκομεία, κατ΄οίκον φροντίδα ή άλλα πλαίσια είναι ο υπερβολικός συνωστισμός, ο ανεπαρκής αερισμός, η έλλειψη ιδιωτικότητας ή οι ανεπαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής.