Όλα τα άρθρα

Οι τρόποι για την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση των αναγκών των ηλικιωμένων

Οι τρόποι για την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση των αναγκών των ηλικιωμένων

Τα τελευταία χρόνια στις δυτικοευρωπαικές χώρες έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον σχετικά με την αξιολόγηση των αναγκών των ηλικιωμένων. Οι μέθοδοι που ακολουθούνται από τους μηχανισμούς περίθαλψης και των Υπηρεσιών Υγείας (π.χ. Στη πόλη των Τρικάλων) δίνουν μεγάλη σημασία στις μεθόδους αξιολόγησης των αναγκών.

Είναι δύσκολο όμως να διακρίνει κανείς τις ανάγκες κάθε ατόμου και κάθε κοινωνικής ομάδας, αλλά και τον τρόπο για να τις καλύψει.

Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τις ανάγκες αλλάζει με γνώμονα την ηλικία, το φύλο, την κοινωνική τάξη και τις συνθήκες της ζωής τους. Η αξιολόγηση των αναγκών των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία μπορεί να είναι πολύ αναλυτική, με σκοπό την αποφυγή ή αναβολή της επιδείνωσης της λειτουργικότητας του ηλικιωμένου, όπως επίσης της αξιολόγησης των τρεχουσών αναγκών για υποστήριξη σε διάφορους τομείς της ζωής τους.

 Πραγματοποιήθηκε η διαμόρφωση ειδικών ερωτηματολογίων τα οποία εφαρμόζονται για να αξιολογηθούν οι ανάγκες των ηλικιωμένων ώστε να υλοποιούνται δράσεις παρέμβασης για τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.