Όλα τα άρθρα

Οι εκδοχές της φροντίδας στο σπίτι

Οι εκδοχές της φροντίδας στο σπίτι

Σύμφωνα με μια μελέτη του Κρατικου Ινστιτούτου Γήρανσης γίνονται οι εξής αναφορές:

  • Τα μισά από τα άτομα που παρέχουν φροντίδα είναι και τα ίδια ηλικιωμένοι
  • Παρόλο που η φροντίδα ενός ατόμου με αναπηρίες μπορεί να είναι δύσκολη, το ένα τρίτο των ανθρώπων που παρέχουν φροντίδα περιγράφουν τη κατασταση της υγείας τους μέτρια.
  • Τα άτομα που παρέχουν φροντίδα αφιερώνουν κατα μέσο όρο είκοσι ώρες την εβδομάδα στη φροντίδα ηλικιωμένων και ακόμα περισσότερες ώρες όταν ο ηλικιωμένος έχει διαφόρων μορφών δυσλειτουργίες του σώματος και δυσκολίες.
  • Επειδή η φροντίδα απαιτεί αντοχή και είναι συναισθηματικά φορτική εργασία, τα περισσότερα απο αυτά τα άτομα έχουν υψηλα ποσοστά κόπωσης.
  • Περίπου το ένα τρίτο των ατόμων και παραπάνω προσπαθούν να δημιουργήσουν συνθήκες ευημερίας και μία ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και στις ευθύνες της φροντίδας

ΠΗΓΗ ΑΡΘΡΟΥ: MAYO CLINIC ‘ Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ’