Όλα τα άρθρα

Ο ορισμός και η σημασία της Νοσηλευτικής Φροντίδας στο Σπίτι διαχρονικά

Ο ορισμός και η σημασία της Νοσηλευτικής Φροντίδας στο Σπίτι διαχρονικά

Μια ιστορική αναδρομή

Η φροντίδα των ασθενών μετά το πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα ήταν κυρίως νοσοκομειακή. Η τεράστια όμως αύξηση των δαπανών για τη υγεία χωρίς την αντίστοιχη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού και τη σημαντική μείωση της θνησιμότητας, οδήγησε τα κράτη σε εφαρμογή εναλλακτικών εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών υγείας όπως είναι η υπηρεσία <<νοσηλεία στο σπίτι>>. Η φροντίδα στο σπίτι έχει τις ρίζες της στα βάθη των αιώνων, αλλά σε οργανωμένη μορφή από εκπαιδευμένες νοσηλεύτριες, άρχισε να εφαρμόζεται στην Ευρώπη από την εποχή της Florence Nightingale. Αν και ο κύριος λόγος λειτουργίας της νοσηλείας στο σπίτι ήταν η μείωση του κόστους νοσηλείας, έγινε αντιληπτός ότι ο ρόλος της στο σύστημα υγείας ήταν πολύπλευρος.

Για την εκτίμηση της ποιότητας της φροντίδας στο σπίτι έχουν τεθεί ορισμένες αρχές οργάνωσης και λειτουργίας της από την Αμερικάνικη Ένωση Νοσηλευτών το 1986. Ο νοσηλευτής ως μέλος της υγειονομικής ομάδας αποτελεί τον σπουδαιότερο δομικό παράγοντα για την οργάνωση, παροχή και αξιολόγηση υπηρεσιών νοσηλείας στο σπίτι. Για την αποδοτική οργάνωση όμως είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη και άλλες παράμετροι, όπως το είδος των ασθενών, ο χώρος ευθύνης και η οικονομική επιχορήγηση.

ΣΗΜΕΡΑ

Η κατ΄οίκον φροντίδα είναι μία επιλογή διακριτικής και άνετης νοσηλείας που βελτιώνει σημαντικά τη ψυχική διάθεση του ασθενή, διευκολύνει την ανάρρωση του, μειώνει τον κίνδυνο των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, μειώνει τις χρονοβόρες μετακινήσεις, ενθαρρύνει και στηρίζει το οικείο περιβάλλον του ασθενούς.

Η υπηρεσία κατ’ οίκον νοσηλείας ( στη πόλη των Τρικάλων) απευθύνεται σε:

 • Άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Ηλικιωμένους
 • Άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετακίνησης από το σπίτι.
 • Ασθενείς με χρόνια νοσήματα
 • Κάθε ασθενή μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο που έχει ανάγκη για συνέχιση της θεραπείας του στο σπίτι.

Επίσης διαθέτει:

 • Πολυετή εμπειρία στη παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών
 • Φάκελο του ασθενή και ολοκληρωμένη ενημέρωση ιατρού
 • Κάλυψη των αναγκών του ασθενή
 • Σύστημα ελέγχου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Τέλος, οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

 • Αιμοληψία
 • Ενδοφλέβια χορήγηση ορού
 • Χορήγηση ενέσεων
 • Χορήγηση οξυγόνου
 • Χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων
 • Αλλαγή και περιποίηση κατακλίσεων
 • Παρακολούθηση του ασθενή και καταγραφή των ζωτικών του σημείων