Κάθε ένας από τους ωφελούμενους έχει το δικό του σύνολο μοναδικών αναγκών και συνεργαζόμαστε με τον καθένα χωριστά  για να αναπτύξουμε και να παραδώσουμε ένα εξατομικευμένο σχέδιο φροντίδας και νοσηλείας με βάση τους στόχους της υγείας του. Είμαστε σε θέση να τροποποιήσουμε εύκολα το πρόγραμμα φροντίδας/νοσηλείας και τις υπηρεσίες σας σε περίπτωση αλλαγής των αναγκών σας.

Ακολουθούν μερικές από τις πιο κοινές υπηρεσίες που παρέχουμε στους ωφελούμενους. Το εξατομικευμένο πρόγραμμα φροντίδας / νοσηλείας σας μπορεί να περιλαμβάνει υπηρεσίες ανάλογα με τις ατομικές σας ανάγκες.

Κατάλογος με βασικές νοσηλευτικές πράξεις κατ’ οίκον

 • Παρακολούθηση ασθενή και καταγραφή των ζωτικών του σημείων ( Αρτηριακή Πίεση, Σφύξεις, Θερμοκρασία, Αναπνοές, Οξυμετρία)
 • Επίβλεψη, φροντίδα, διατήρηση βατότητας ή αφαίρεση περιφερικού φλεβοκαθετήρα
 • Χορήγηση οξυγόνου με ρινικό καθετήρα ή μάσκα VENTURI
 • Έλεγχος σακχάρου και συστηματική χορήγηση ινσουλίνης σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού
 • Αιμοληψία, συλλογή ούρων ή άλλων βιολογικών υγρών (με πακέτο εξετάσεων/ηλεκτρονική αποστολή αποτελεσμάτων)
 • Χορήγηση φαρμάκου με υποδόρια ένεση
 • Χορήγηση φαρμάκου με ενδομυϊκή ένεση
 • Χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων με δοσομετρητή ή νεφελοποιητή
 • Αλλαγή και περιποίηση τραύματος
 • Υποκλυσμός χαμηλός
 • Αφαίρεση ραμμάτων
 • Αφαίρεση καθετήρα
 • Διεντερική τεχνητή σίτιση
 • Παρεντερική τεχνητή σίτιση
 • Υποκλυσμός υψηλός/θεραπευτικός
 • Αιμοληψία, συλλογή ούρων ή άλλων βιολογικών υγρών (και μεταφορά δείγματος σε μη συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο)
 • Αναρρόφηση τραχειοβρογχικών εκκρίσεων
 • Εκπαίδευση και φροντίδα στομιών (Τραχειοστομίας, Ουρητηροστομίας, Γαστροστομίας, Νηστιδοστομίας, Ειλεοστομίας)
 • Χορήγηση ορών για ενυδάτωση ή εμπλουτισμός (Βιταμίνες, Ηλεκτρολύτες, Ιχνοστοιχεία) ορών
 • Αλλαγή και περιποίηση κατάκλισης
 • Τοποθέτηση περιφερικού φλεβοκαθετήρα
 • Ενδοφλέβια χορήγηση θεραπευτικού σχήματος
 • Φροντίδα κλινήρη ασθενή, λούσιμο, μπάνιο
 • Περιποίηση εγκαύματος από Ιατρό
 • Εκπαίδευση φαρμάκου σύμφωνα με το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης (αφορά Προγράμματα Υποστήριξης Ασθενών από φαρμακευτικές εταιρείες)
 • Φυσικοθεραπεία
 • Μόνιμος καθετηριασμός ουροδόχου κύστης
 • Διαλείπων καθετηριασμός
 • Πλύσεις ουροδόχου κύστεως και καθετήρα
 • Τοποθέτηση/αφαίρεση Ρινογαστρικού Σωλήνα (Levin) από Ιατρό
 • Ιατρική παρακολούθηση θεραπευτικής αγωγής
 • Επείγουσα Νοσηλευτική Επίσκεψη (3-6 ώρες)
 • Προγραμματισμένη Ιατρική Επίσκεψη
 • Επείγουσα Ιατρική Επίσκεψη (3-6 ώρες)

Η νοσηλεία κατ’ οίκον περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σπίτι από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας και αποσκοπεί στην προαγωγή, αποκατάσταση και διατήρηση του επιπέδου υγείας-λειτουργικότητας και ευεξίας του ατόμου.

Η νοσηλεία κατ’ οίκον επίσης εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κλινικών περιστατικών μη-αναστρέψιμης μορφής, με μοναδικό γνώμονα την προάσπιση του βέλτιστου επιπέδου ποιότητας ζωής του ασθενούς.

Η νοσηλεία κατ’ οίκον υποστηρίζει και την ανακουφιστική παρηγορητική φροντίδα.

Ασθενείς που ωφελούνται από την κατ’ οίκον νοσηλεία και φροντίδα:  ογκολογικοί ασθενείς, πρόσφατα χειρουργημένοι ασθενείς, ασθενείς με χρόνια νεφρική, αναπνευστική και καρδιακή ανεπάρκεια, διαβητικοί ασθενείς, ασθενείς με χρόνια ψυχολογικά ή νευρολογικά νοσήματα, ασθενείς με έλκη, ασθενείς με κατακλίσεις, HIV ασθενείς, καθώς επίσης ηλικιωμένοι ασθενείς και άτομα με αναπηρία.