Φροντίδα και Νοσηλεία στο σπίτι

Η φροντίδα στο σπίτι περιλαμβάνει οποιεσδήποτε υπηρεσίες επαγγελματικής υποστήριξης που επιτρέπουν σε ένα άτομο να ζει με ασφάλεια και αξιοπρέπεια στο σπίτι του.

Οι υπηρεσίες φροντίδας και νοσηλείας μπορούν

  • να βοηθήσουν κάποιον ηλικιωμένο που χρειάζεται βοήθεια να ζήσει ανεξάρτητα στο σπίτι του

  • να υποστηρίξουν ασθενείς να διαχειριστούν χρόνια προβλήματα υγείας,

  • να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας που υποστηρίζουν την ανάρρωση,

  • να παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με ειδικές ανάγκες ή αναπηρία.

Υπηρεσίες

Επαγγελματίες φροντιστές, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί και επαγγελματίες υγείας, παρέχουν βραχυπρόθεσμη ή μακροχρόνια φροντίδα και νοσηλεία στο σπίτι, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου.

Η κατ ‘οίκον νοσηλεία και φροντίδα μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Βοήθεια με καθημερινές δραστηριότητες, όπως ντύσιμο και μπάνιο
  • Βοήθεια για την ασφαλή διαχείριση οικιακών εργασιών
  • Συντροφιά
  • Υπηρεσίες θεραπείας και αποκατάστασης
  • Βραχυπρόθεσμη ή μακροχρόνια νοσηλευτική περίθαλψη για ασθένεια ή αναπηρία
  • Υπηρεσίες ιατρικής απεικόνισης (ακτινογραφίες και υπερηχογραφήματα)
Υπηρεσίες