Όλα τα άρθρα

Η Απασχόληση, η Νοητική Ενδυνάμωση, η Κοινωνικοποίηση και η Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία

Η Απασχόληση, η Νοητική Ενδυνάμωση, η Κοινωνικοποίηση και η Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία

Η ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας για την άνοια βασίζονται στο δίπολο φαρμακευτικών και μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων. Στις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις αναπτύσσονται υπηρεσίες απασχόλησης, νοητικής ενδυνάμωσης και σωματικής άσκησης, ώστε να παραμένουν δραστήριοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να μειωθεί ο ρυθμός της νοητικής τους έκπτωσης. Εξειδικευμένα προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης, είτε στον υπολογιστή είτε με χαρτί και μολύβι προσαρμοσμένα στη γλώσσα και στις συνήθειες των ασθενών, βοηθούν στην στην εστιασμένη αντιμετώπιση και διατήρηση των νοητικών λειτουργιών.

Αντίστοιχα, ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες απασχόλησης συμβάλλουν στη κοινωνικοποίηση και διατήρηση κοινωνικής συμπεριφοράς, παράλληλα με την ψυχαγωγία και την απασχόληση. Επιπλέον, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και των συμπεριφορικών συμπτωμάτων της άνοιας, όπως η άσκοπη περιπλάνηση, η ευερεθιστότητα, η απάθεια και η δυσκολία στον ύπνο, διοχετεύοντας την ενέργεια τους σε δημιουργικές δραστηριότητες. Η ανάπτυξη του κοινωνικού δικτύου, τόσο εντός του συγκροτήματος όσο και στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η κοινωνική ενσωμάτωση αποτελεί βασικό δείκτη της ποιότητας ζωής και παίζει σημαντικό ρόλο στην επέκταση του χρόνου παραμονής σε μια περιοχή. Η δημιουργία κοινωνικών δικτύων με ανθρώπους που έχουν κοινά ενδιαφεροντα και καταγωγή, καθώς και ο συντονισμός κοινωνικών δραστηριοτήτων, συμβάλλουν στη βελτίωση και διατήρηση της ψυχικής τους υγείας και των κοινωνικών τους δεξιοτήτων.