ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σε κατ’ Οίκον Φροντίδα για ΑμεΑ - Συνταξιούχους
ΟΛΩΝ των Ασφαλιστικών Ταμείων. (υπό προϋποθέσεις)

Παρέχουμε τακτικά από εξειδικευμένο προσωπικό (κοινωνικός λειτουργός, νοσηλευτής, oικιακός-κή βοηθός)

Δυνατότητα να παραβρεθούμε στο χώρο σας χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση ή επιβάρυνση.

Με υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης όπως:

- Aτομική κοινωνική στήριξη, ενημέρωση και επικοινωνία με τον οικογενειακό γιατρό κάθε ασθενούς.

- Yποστήριξη της επαφής τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφάλισης, υγείας και κοινωνικής προστασίας.

Με υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας (από εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό) όπως:

- Μέτρηση ζωτικών σημείων,

- Αλλαγή και τοποθέτηση ουροκαθετήρα (υπό την επίβλεψη ιατρού)

- Περιποίηση τραυμάτων, ενέσεις κάθε είδους (αντιπηκτικές, ζαχάρου κ.α.)

- Αιμοληψία/μεταφορά αίματος και ούρων στο νοσοκομείο,

- Πρόληψη και περιποίηση κατακλίσεων,

- Παρακολούθηση τήρησης φαρμακευτικής αγωγής και άλλες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν

- Αγορά φαρμάκων από τον φαρμακοποιό σας,αγορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης

- Διατήρηση της υγιεινής και καθαριότητας της οικείας

- Φροντίδα ατομικής υγιεινής

Με υπηρεσίες οικιακής βοηθού όπως :

- Αγορά φαρμάκων από τον φαρμακοποιό σας,αγορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης

- Διατήρηση της υγιεινής και καθαριότητας της οικείας

- Φροντίδα ατομικής υγιεινής

Καλέστε μας στο τηλ. 24310 90000

Υπάρχει δυνατότητα να παραβρεθούμε στο χώρο σας χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση ή επιβάρυνση.