Ποιες θεωρούνται οι κυριότερες δράσεις για τη μεγιστοποίηση της υγιούς γήρανσης;

Ποιες θεωρούνται οι κυριότερες δράσεις για τη μεγιστοποίηση της υγιούς γήρανσης;

Η αναγνώριση του αναπόφευκτου φαινομένου της γήρανσης του πληθυσμού και της ανάγκης κατάλληλης προετοιμασίας από όλους τους εμπλεκο...

Continue reading

Αυτόματο προσχέδιο

Κεφαλαλγία: Ποιες είναι οι κατηγορίες και ποια είναι η θεραπευτική προσέγγιση;

Κεφαλαλγία (Πονοκέφαλος) Η κεφαλαλγία (πονοκέφαλος) είναι ένα από τα πιο συχνά προβλήματα υγείας που σχεδόν όλοι εμφανίζουν κάποια στι...

Continue reading

Η Απασχόληση, η Νοητική Ενδυνάμωση, η Κοινωνικοποίηση και η Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία

Η Απασχόληση, η Νοητική Ενδυνάμωση, η Κοινωνικοποίηση και η Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία

Η ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας για την άνοια βασίζονται στο δίπολο φαρμακευτικών και μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων. Στις μη φαρμακευτικές π...

Continue reading