Βλέπετε 1–15 από 19 αποτελέσματα

Αιμοληψία

Γρήγορη και αποτελεσματική αιμοληψία, μεταφορά δείγματος, δυνατότητα αποστολής των αποτελεσμάτων απευθείας στον γιατρό σας ή παράδοση στο σπίτι.

Αλλαγή περιποίηση τραυμάτων

Καθημερινή περιποίηση – αλλαγή τραυμάτων χωρίς περαιτέρω αγορά υλικών από εσάς. Ενημέρωση για την πορεία – εξέλιξη του τραύματος.

Αναρρόφηση βρογχικών εκκρίσεων

Σε κάθε ασθενή με δυσκολία στην αναπνοή ή υποψία υγρού στον πνεύμονα, γρήγορα και αποτελεσματικά.

Διαλείπων καθετηριασμός

Σε κάθε ασθενή που έχει πρόβλημα διούρησης, οποιαδήποτε στιγμή και ώρα αναλαμβάνουμε τον διαλείπων καθετηριασμό της κύστεως ανεξαρτήτως φύλλου.

Έλεγχος – Τοποθέτηση – Επιδιόρθωση ιατρικού εξοπλισμού

Ελέγχουμε, τοποθετούμε, επιδιορθώνουμε και επεξηγούμε για την καλή λειτουργία όλου του ιατρικού εξοπλίσμου που χρειάζεται ο ασθενής στο σπίτι.

Ένεση στο σπίτι

Ενδομυϊκή, υποδόρια και ενδοφλέβια ένεση, βάσει τον προγραμματισμένων χορηγήσεων που ορίζεται από τον γιατρό σας.

Καθαριότητα – Ατομική υγιεινή

Τοπική καθαριότητα, αλλαγή πάνας, λουτρό καθαριότητας στο μπάνιο, φροντίδα ηλικιωμένων καθημερινά και οικονομικά.

Καθετηριασμός ουροδόχου κύστεως

Για τοποθέτηση πρώτη φορά καθετήρα, ενημέρωση και τρόποι χειρισμού, αλλαγή σε ήδη υπάρχον, πρόληψη μόλυνσης και απόφραξη.

Λήψη καλλιεργειών

Λήψη δειγμάτων καλλιεργειών αίματος, ούρων και οιουδήποτε υλικού κατ’ οίκον.

Περιποίηση γαστροστομίας

Καθημερινή περιποίηση σε κάθε ασθενή, απόφραξη, πρόληψη για περαιτέρω μόλυνση και επιπλοκή. Ασφαλή περιποίηση και έλεγχος καλής λειτουργίας.

Περιποίηση κατακλίσεων

Αλλαγή και περιποίηση κατακλίσεων καθημερινά, ή αναλόγως της θεραπείας, Ευέλικτο ωράριο αλλαγών χωρίς δεσμεύσεις, άσηπτα και οικονομικά.

Περιποίηση στομίας

Καθημερινή περιποίηση στομίας, ουρητηροστομίας, ειλεοστομίας περαιτέρω πρόληψη επιπλοκών. Προμήθεια υλικών κατ’ οίκον.

Περιποίηση τραχειοστομίας

Ασφαλή περιποίηση τραχειοσωλήνα, αφαίρεση, καθαρισμός τοποθέτηση εκ νέου και έλεγχος για την ομαλή λειτουργία.

Πλύσεις ουροδόχου κύστεως

Άσηπτη πλύση κύστεως, ενημέρωση και λήψη δείγματος ούρων σε επιπλοκές.

Σακχαρομέτρηση και ζωτικά σημεία

Μέτρηση σακχάρου, πίεσης, θερμοκρασίας, καρδιακών σφυγμών, αναπνοών αλλα και οξυγόνου στο αίμα. Καταγραφή ζωτικών σημείων καθημερινά. Τήρηση αρχείου